Velkommen til botilbudet Skelhøj

 

Skelhøj er et botilbud for voksne fysisk handicappede og voksne fysisk- og psykisk handicappede med betydelig varig funktionsnedsættelse. Skelhøj er beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Veksø - nordvest for København.
 

Botilbudet Skelhøj består af 30 toværelses lejligheder fordelt i 4 huse med dertilhørende servicearealer. Desuden er der et fælleshus med administration og et større lokale til fællesaktiviteter for hele bebyggelsen. Boligerne og fællesarealer fremstår lyse og venlige.

 

Skelhøj er også en arbejdsplads for ca. 90 fastansatte medarbejdere samt et vekslende antal vikarer. De kan have forskellige uddannelser. Alle arbejder på at sætte beboeren i centrum for derigennem at give det individuelle indhold i dagligdagen, hver især har behov for. 

 

Botilbudet Skelhøj hører under Egedal Kommune.

 

 

 

  

 

Hus 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hus 4

 

 

 

Sammenlægning


 

Ny organisation – fælles ledelse - fælles administration

 

D. 1. januar 2014 blev Skelhøj og Søvænge officielt lagt sammen, som en organisation med én fælles ledelse.

Ledelsen:
Kim Jørgensen Forstander

Tina Seldorf Pædagogisk leder og stedfortræder for forstander (Søvænge og Skelhøj)
Lene Brask Jensen Pædagogisk leder (Skelhøj og Søvænge)

Britt Christensen Kompetenceleder (Søvænge og Skelhøj)
Ghita Bregnhoved Kompetenceleder (Skelhøj og Søvænge)

Anne Junker Personaleleder (Søvænge)
Irma Rubusch personaleleder (Skelhøj)

Ledelsen arbejder på at få lagt et fælles grundlag for hele Egedal kommunes Bo- og aktivitets tilbud.
Vi bevæger os på tværs i organisationen og at du vil kunne møde os på både Skelhøj og Søvænge uanset hvor vi har kontorplads.

Administration:
Administration varetager opgaverne på tværs af både Skelhøj og Søvænge og består af

Tanja Løvendahl Havnbo Fuldmægtig Økonomi og bogføring
Helene Johannessen Overassistent Beboer økonomi
Line Wohlers Rahbek Administrativ assistent tjenestetid og Løn
Charlotte Dyssekilde Administrativ sagsbehandler tjenestetid og løn
Susanne Beck Astrup (Sanne) Kassefunktion
Merete Larsen Socialrådgiver

 

Skelhøj  |  Jægerbakken 38  |  3670 Veksø  |  Tlf.: 45 94 00 30