Velkommen til botilbudet Skelhøj

 

Skelhøj er et botilbud for voksne fysisk handicappede og voksne fysisk- og psykisk handicappede med betydelig varig funktionsnedsættelse. Skelhøj er beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Veksø - nordvest for København.
 

Botilbudet Skelhøj består af 30 toværelses lejligheder fordelt i 4 huse med dertilhørende servicearealer. Desuden er der et fælleshus med administration og et større lokale til fællesaktiviteter for hele bebyggelsen. Boligerne og fællesarealer fremstår lyse og venlige.

 

Skelhøj er også en arbejdsplads for ca. 40 fastansatte medarbejdere samt et vekslende antal vikarer. De kan have forskellige uddannelser. Alle arbejder på at sætte beboeren i centrum for derigennem at give det individuelle indhold i dagligdagen, hver især har behov for. 

 

Botilbudet Skelhøj hører under Egedal Kommune.

 

 

 

  

 

Hus 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hus 4

 

 

 

 

Skelhøj  |  Jægerbakken 38  |  3670 Veksø  |  Tlf.: 45 94 00 30  |  Mail: mail@skelhoj.dk